Informacja z posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku w dniu 13 lutego 2019 r.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku w dniu 13 lutego 2019 r.

 1. Otwarcie posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie Protokołu nr 12/19 z dnia 07 lutego 2019 r.
 3. Przyjęcie informacji Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku i Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2025 za rok 2018.
 4. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Lubienia Kujawskiego wraz z projektem uchwały Ray Powiatu we Włocławku w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Włocławski dla Gminy Lubień Kujawski w 2019 r.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyznania w roku 2019 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego oraz jej wysokości.
 6. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu we Włocławku w sprawie przeniesienia kształcenia w zawodzie oraz w sprawie zamiaru likwidacji szkoły.
 7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie włączenia Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Kowalu do Zespołu Szkół w Kowalu. 
 8. Przyjęcie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przekazania panu Tadeuszowi Wiśniewskiemu dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku zs. w Jarantowicach uprawnień do zaciągania zobowiązań podczas wykonywania budżetu na 2019 r.
 9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019.
 10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2019-2026.
 11. Przyjęcie Sprawozdania Zarządu Powiatu we Włocławku z jego działalności w okresie od dnia 30 stycznia 2019 r. do dnia 12 lutego 2019 r.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.

Opublikowano: 13 lutego 2019 11:24

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 840

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.