Informacje z Posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku w dniu 7 lutego 2019 r.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku

w dniu 07 lutego 2019 r. 

  1. Otwarcie posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie Protokołu nr 10/19 z dnia 31 stycznia 2019 r. i Protokołu nr 11/19 z dnia 04 lutego 2019 r.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia opinii o przebiegu drogi gminnej na terenie Gminy Fabianki
  4. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku zs. w Jarantowicach za 2018 r.
  5. Rozwiązanie i zawarcie nowego porozumienia w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie dziecka pochodzącego z terenu Miasta Jastrzębie – Zdrój umieszczonego w rodzinie zastępczej niezawodowej na terenie Powiatu Włocławskiego.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie określenia sposobu sprawowania kontroli nad rodzinami zastępczymi. prowadzącymi rodzinny dom dziecka i placówkami opiekuńczo – wychowawczymi powiatu włocławskiego.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania za 2018 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Włocławski z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy, o której mowa w art. 30a ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela.
  8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Włocławek i Powiatu włocławskiego na lata 2019-2023 w części dotyczącej Powiatu Włocławskiego.
  9. Sprawy różne.
  10. Zakończenie obrad.

Opublikowano: 07 lutego 2019 14:51

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 735

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.