Uroczystość wręczenia umów o dofinansowanie projektów w Urzędzie Marszałkowskim

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 31 stycznia br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu odbyła się uroczystość podpisania umów o dofinansowanie 12 przedsięwzięć w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 24 projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020. Wśród projektów dofinansowanych w ramach RPO WK-P znalazł się projekt realizowany przez Powiat Włocławski pn. „Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej Zespołu Szkół w Chodczu wraz z infrastrukturą”. Placówka powstanie na bazie Zespołu Szkół w Chodczu i wyposażona zostanie między innymi w nowoczesne warsztaty do nauki zawodu oraz plac manewrowy.

Całkowita wartość zadania wynosi ponad 15,5 mln złotych, z czego wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 to ponad 10,5 mln złotych.

Zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą robót budowlanych zadanie zostanie zrealizowane w terminie do dnia 31 maja 2020 roku.

Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.3. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Opublikowano: 31 stycznia 2019 12:34

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 840

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.