Posiedzenie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 10 stycznia 2019 roku w Starostwie Powiatowym we Włocławku, odbyło się posiedzenie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego. Posiedzenie otworzyli wspólnie Pan Roman Gołębiewski Starosta Włocławski oraz Pan Marek Wojtkowski Prezydenta Miasta Włocławek którzy wręczyli akty powołania nowo wybranym członkom Komisji na VI kadencje na lata 2018-2021 delegowanych przez Radę Powiatu we Włocławku i Radę Miasta Włocławek w osobach Pani Katarzyna Zarębska, Pan Jarosław Hupało, Pan Tomasz Jezierski, Pan Mariusz Bladoszewski. Obradom przewodniczył Pan Piotr Krygier Naczelnik Wydziału Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Włocławku. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli Pan ppłk Marcin Piwowarczyk Dowódca 81 batalionu lekkiej piechoty w Toruniu, Pan por. Mirosław Dembiński oraz Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień we Włocławku Pan mjr. Stanisław Dykowski, którzy przedstawili zasady współpracy pomiędzy 81 batalionem lekkiej piechoty w Toruniu 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Bydgoszczy a samorządem Powiatu Włocławskiego i Miasta Włocławek.

Tematem posiedzenia Komisji również było:

  • opracowanie i przyjęcie projektu ,,Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego na lata 2019-2023 
  • dokonanie analizy i zaopiniowanie planowanego zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego przez Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Straż Miejską w budżecie Miasta Włocławek na 2019 rok.
  • dokonanie analizy i zaopiniowanie planowanego zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego przez Wydział Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Włocławku w budżecie Powiatu Włocławskiego na 2019 rok. 
  • dokonanie analizy projektu oraz przyjęcie „Planu Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego na 2019 rok".
  • dokonanie analizy projektu oraz przyjęcie „Sprawozdania Starosty Włocławskiego i Prezydenta Miasta Włocławek z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego za 2018 rok”.


Realizacja zadań przez Komisję w 2018 roku, wynikająca z ustawy o samorządzie powiatowym, w znacznym stopniu przyczyniła się do zachowania i utrwalenia, na akceptowalnym przez lokalną społeczność poziomie, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz sprzyjała współpracy i współdziałaniu administracji samorządowej oraz powiatowych i miejskich służb, inspekcji i straży.

Treść: Wydział ZAB

Opublikowano: 11 stycznia 2019 11:01

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 738

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.