Informacja z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

 (link otworzy duże zdjęcie)
Informacja z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
W dniu 9 stycznia br. odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Komisja wybrała na Wiceprzewodniczącego Komisji Pana Wojciecha Zawidzkiego, na Sekretarza Komisji – Pana Mariusza Bladoszewskiego.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2019-2026. Stosownie do uchwały nr XXXIII/372/10 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Włocławskiego, Komisja zapoznała się z opiniami stałych komisji rady i pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu na rok 2019. Komisja opracowała również projekt planu pracy komisji na rok 2019 i przekazała Radzie Powiatu do zatwierdzenia.
Treść:Wydział BROI

Opublikowano: 09 stycznia 2019 14:24

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 629

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.