Informacje z posiedzeń Komisji w dniu 7 stycznia 2019 r.

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 7 stycznia br. obradowały dwie komisje Rady:

- Komisja Rewizyjna wybrała na Wiceprzewodniczącego Komisji Pana Jerzego Pawłowskiego, na Sekretarza Komisji – Pana Karola Matusiaka. Na posiedzeniu Komisja opracowała projekt planu pracy i kontroli komisji na rok 2019 i przekazała Radzie Powiatu do zatwierdzenia.

-Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wybrała na Wiceprzewodniczącego Komisji Panią Barbarę Wałęsę, zaś na Sekretarza Komisji – Pana Bogdana Domżalskiego.

                                                                                                                                                           Treść: Wydział BROI

Opublikowano: 07 stycznia 2019 13:33

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 645

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.