Informacje z posiedzeń Komisji w dniu 4 stycznia 2019 r.

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 4 stycznia br. obradowały trzy komisje Rady:

- Komisja Infrastruktury i Rozwoju wybrała na Wiceprzewodniczącego Komisji Pana Kazimierza Kacę, na Sekretarza Komisji – Panią Annę Kozłowską. Komisja po przeanalizowaniu projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2019-2026 oraz projektu budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019, pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekty uchwał. Komisja opracowała projekt planu pracy komisji na rok 2019 i przekazała Radzie Powiatu do zatwierdzenia.

-Komisja Edukacji, Kultury i Sportu wybrała na Wiceprzewodniczącego Komisji Pana Dawida Andrzeja Dalmanna. W kolejnych punktach porządku obrad komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały dotyczący Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2019-2026 oraz projekt uchwały dotyczący uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 oraz przyjęła projekt planu pracy komisji na rok 2019.

- Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych dokonała wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji w osobie Pana Romana Tomaszewskiego. W części merytorycznej Komisja pozytywnie zaopiniowała: projekt uchwały w sprawie uchwalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2019-2026 oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019. Komisja przyjęła również projekt planu pracy komisji na rok 2019.

                                                                                                                                                                                      Treść: Wydział BROI

Opublikowano: 04 stycznia 2019 14:27

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 754

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.