Informacje z posiedzeń Komisji w dniu 3 stycznia 2019 r.

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 3 stycznia br. obradowały dwie komisje Rady:

- Komisja Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, po przyjęciu punktów porządkowych i organizacyjnych, dokonała wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji w osobie Pana Marka Jaskulskiego. W części merytorycznej Komisja pozytywnie zaopiniowała: projekt uchwały w sprawie uchwalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2019-2026 oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019. Ponadto Komisja opracowałaprojekt planu pracy na rok 2019.

- Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska wybrała na Wiceprzewodniczącego Komisji Pana  Romana Tomaszewskiego. W części merytorycznej Komisja pozytywnie zaopiniowała:projekt uchwały w sprawie uchwalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2019-2026 oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019. Komisja opracowała również projekt planu pracy na rok 2019.

                                                                                                                                                                             Treść: Wydział BROI

Opublikowano: 04 stycznia 2019 14:22

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 448

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.