Interwencja w sprawie ubezpieczeń upraw rolnych

 (link otworzy duże zdjęcie)

Starosta Włocławski Roman Gołębiewski oraz burmistrzowie i wójtowie wystąpili z interwencją w sprawie ograniczania rolnikom z terenu naszego powiatu zakresu ubezpieczeń upraw rolnych. Dotyczy to w szczególności rzepaku ozimego. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. powołując się na metodę teledetekcji ogranicza zakres swojej odpowiedzialności z tytułu zawartych polis ubezpieczenia upraw rolnych. Jednostronnie wprowadzane przez ubezpieczyciela zmiany, często drastycznie zmniejszają odpowiedzialność kwotową zakładu, ograniczają areał upraw objęty  ochroną ubezpieczeniową. W świetle przekazywanych przez rolników informacji działania te najczęściej są sprzeczne ze stanem faktycznym. Uprawy rzepaku w świetle tych informacji są w większości przypadków w dobrym stanie.

Ta sytuacja bardzo niepokoi rolników, który zwracają się o udzielenie możliwej pomocy. Starosta wraz z burmistrzami i wójtami na spotkaniu w dniu 19 grudnia 2018 r. zdecydowali się podjąć interwencję w tej sprawie. Efektem tego jest skierowanie do władz PZU pisma z wnioskiem o pilną weryfikację prowadzonych działań oraz zapewnienie rolnikom właściwej ochrony w ramach podjętych zobowiązań.

Niezależnie od powyższego wskazujemy, że rolnicy, którzy czują się poszkodowani działaniami w tym zakresie powinni składać pisemne reklamacje skierowane do ubezpieczyciela. Wskazujemy na możliwość korzystania z porad prawnych świadczonych prze punkty nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone przez powiat.  Informacji ze strony powiatu o możliwych działaniach w tym zakresie udziela Piotr Krygier - Powiatowy Rzecznik Konsumentów (tel. 54 230 46 12).


Opublikowano: 03 stycznia 2019 08:37

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 554

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.