Obchody 100 - lecia niepodległości - ZS w Marysinie

 (link otworzy duże zdjęcie)

Przygotowania do świętowania 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości uczniowie Zespołu Szkół w Marysinie rozpoczęli już w zeszłym roku szkolnym realizując zadania projektu edukacyjnego „Szkoła Niepodległej”. 14 maja 2018 roku delegacja klas mundurowych skorzystała z zaproszenia Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego i wzięła udział w zorganizowanej w Toruniu inauguracji regionalnych obchodów jubileuszu 100 – lecia niepodległości. Młodzież wysłuchała konferencji poświęconej Janowi Pawłowi II, który jest patronem naszego województwa oraz uczestniczyła w uroczystej sesji Sejmiku Województwa, która odbyła się przed Urzędem Marszałkowskim. W czasie tych uroczystości rozpoczęto również akcję zbierania wśród mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego podpisów pod "Deklaracją z okazji 100. rocznicy odzyskania nieodległości przez Polskę". 17 października wszyscy uczniowie szkoły w Marysinie  uczestniczyli w koncercie Kuby Michalskiego, który odbył się w Lubranieckim Centrum Dziedzictwa Kulturowego. W formie poetycko-muzycznej opowieści artysta przedstawił historię Polski, od królestwa Jagiellonów do czasów niemalże współczesnych. Najwięcej wydarzeń jubileuszowych miało jednak miejsce w ostatnim czasie:  30 października młodzież z klas mundurowych uczestniczyła w zorganizowanej przez władze województwa kujawsko-pomorskiego oraz Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe akcji pn. „Dęby Niepodległości”.

W ramach szkolnych obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości cała społeczność ZS w Marysinie uczestniczyła 9 listopada wraz z lubranieckim LO we Mszy Świętej w intencji Ojczyzny. Do kościoła uczniowie i nauczyciele przemaszerowali prowadzeni uroczyście przez poczet sztandarowy szkoły. Po Mszy Świętej włączyliśmy się w ogólnopolską akcję "Rekord dla Niepodległej" i zaśpiewaliśmy 4 zwrotki Hymnu Polski. W ten sposób rozpoczął się okolicznościowy apel z okazji Święta Niepodległości. Bezpośrednio po apelu zostały ogłoszone wyniki zorganizowanego w ostatnim czasie konkursu na gazetkę klasową o tematyce niepodległościowej. Następnym elementem marysińskiego świętowania było wkopanie w pobliżu posadzonego na 100 - lecie istnienia szkoły dębu Filip kapsuły czasu, zawierającej listę nazwisk nauczycieli, uczniów, pracowników oraz członków Rady Rodziców w roku jubileuszu 100 - lecia odzyskania niepodległości. Kolejny punkt programu to wykonanie wspólnego pamiątkowego zdjęcia "Marysin dla Niepodległej" oraz przeprowadzenie „Testu Wiedzy o Polsce w Setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości”, w którym wzięli udział przedstawiciele każdej klasy. Później uczniowie udali się do klas, gdzie pod opieką wychowawców oraz innych nauczycieli przygotowywali wspólnie projekty, których efektem końcowym są zdjęcia do wspólnej galerii pt. "Marysin dla Niepodległej". W sobotę 10 listopada przedstawiciele naszej szkoły wzięli udział w zorganizowanej w LCDK promocji książki „Lubraniec dla Niepodległej”, natomiast 11 listopada uczniowie uczestniczyli w gminnych obchodach 100 – lecia odzyskania niepodległości. Wraz z druhami z lubranieckiej Ochotniczej Straży Pożarnej zaprezentowali zebranym w kościele parafialnym program artystyczny składający się z wierszy oraz utworów muzycznych o tematyce patriotycznej. Tego dnia uczniowie klas mundurowych pełnili wartę przy pomniku poświęconym Poległym za Wolną i Niepodległą Polskę oraz przy Grobie Nieznanego Żołnierza na cmentarzu. W uroczystościach brał również udział poczet sztandarowy ZS w Marysinie oraz reprezentacja uczniów składająca kwiaty. Dla całej społeczności szkolnej udział w obchodach setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości był okazją do wyrażenia swojego patriotyzmu i pokazania dumy z bycia Polakiem.

Treść i zdjęcia nadesłane

Opublikowano: 19 listopada 2018 12:31

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 629

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.