Promocja publikacji pt."Monografia Powiatu Włocławskiego"

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 3 października br. w Starostwie Powiatowym we Włocławku odbyła się promocja publikacji pt. „Monografia Powiatu Włocławskiego” pod red. Krzysztofa Mikulskiego i Tomasza Dzikiego.

„Monografia Powiatu Włocławskiego” opisuje dzieje terytorium dzisiejszego powiatu od czasów średniowiecza po okres współczesny omawiając wszystkie obszary życia społecznego, politycznego, kulturowego oraz gospodarczego. Publikacja stanowi podsumowanie zmian, jakie zaszły w tym czasie na terenie naszego powiatu. Pomysł pojawił się w Radzie Powiatu w 2016 r., 24 VI tego roku interpelację w sprawie złożył radny Piotr Stanny, co spotkało się z przychylnością Zarządu. We wrześniu 2016r. Rada powołała Komisję ds. opracowania „Monografii Powiatu Włocławskiego” w skład, której weszli: Piotr Stanny, jako jej przewodniczący oraz radni: Jerzy Donajczyk, Andrzej Stasiak, Barbara Wałęsa i Mariusz Bladoszewski. Komisja powierzyła dr. Tomaszowi Dzikiemu przygotowanie koncepcji publikacji oraz powołanie zespołu autorskiego, w którego skład weszli: Arkadiusz Bartczak, Ewa Birek, Mirosław Błaszkiewicz, Tomasz Dziki, Przemysław Gmurski, Danuta Kuźnicka, Andrzej Kwiatkowski, Regina Magier, Tomasz Michalski, Krzysztof Mikulski, Barbara Moraczewska, Tomasz Wąsik.

Mamy nadzieję, że wydanie to przyciągnie jak najszersze grono czytelników, w której każdy z nich znajdzie interesujący dla siebie fragment.

Opublikowano: 04 października 2018 15:22

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 1287

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.