Informacja z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 13 września 2018 r. obradowała Komisja Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku. Komisja po przyjęciu organizacyjnych i porządkowych punktów rozpatrzyła i przyjęła następujące informacje:

  1. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego w I połowie 2018 roku. 
  2. Zarządu Powiatu o realizacji w 2017 roku programów finansowanych ze środków pozabudżetowych i ich efektów rzeczowych związanych z aktywizacją bezrobotnych   i ograniczeniem bezrobocia.
  3. Zarządu Powiatu o udziale i pracach przedstawicieli powiatu włocławskiego
    w związkach  i stowarzyszeniach.
  4. Starosty Włocławskiego dotycząca postępowań administracyjnych prowadzonych w Starostwie Powiatowym w 2017 r., w tym odwołań od rozstrzygnięć podejmowanych w toku postępowań administracyjnych.

 Przebieg dyskusji mający miejsce na posiedzeniu komisji będzie zawierał protokół z obrad, zamieszczony, po przyjęciu przez komisję, na stronie http://bip.powiat.wloclawski.pl/ w katalogu Akty publicznoprawne, protokoły z posiedzeń komisji rady.

Opublikowano: 13 września 2018 14:42

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 372

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.