Informacja z posiedzenia Komisji Środowiska

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 10 sierpnia 2018 r. obradowała Komisja Środowiska Rady Powiatu we Włocławku. Komisja, po przyjęciu organizacyjnych i porządkowych punktów, rozpatrzyła i przyjęła:

  • Informację o stanie środowiska powiatu włocławskiego w 2017 roku.
  • Informację o funkcjonowaniu wspólnot leśnych na terenie Powiatu Włocławskiego.

Ponadto pozytywnie zaopiniowała  projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej
w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Włocławskiego.

Przebieg dyskusji mający miejsce na posiedzeniu komisji będzie zawierał protokół
 z obrad, zamieszczony, po przyjęciu przez komisję, na stronie http://bip.powiat.wloclawski.pl/ w katalogu Akty publicznoprawne, protokoły z posiedzeń komisji rady. 

Opublikowano: 10 sierpnia 2018 13:29

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 421

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.