Informacja z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 10 sierpnia br. obradowała Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu we Włocławku. Komisja po przyjęciu organizacyjnych i porządkowych punktów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  nadania imienia Św. Jana Pawła II Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych  oraz Szkole Policealnej wchodzącym w skład Zespołu Szkół w Kowalu.

Przebieg dyskusji mający miejsce na posiedzeniu komisji będzie zawierał protokół z obrad, zamieszczony, po przyjęciu przez komisję,
na stronie http://bip.powiat.wloclawski.pl/ w katalogu Akty publicznoprawne, protokoły z posiedzeń komisji rady.

 

Opublikowano: 10 sierpnia 2018 10:37

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 450

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.