Informacja z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 7 sierpnia br. obradowała Komisja Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku.  W części merytorycznej komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał:

  • w sprawie udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa informatycznej sieci komputerowej”,
  • w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2018 – 2026,
  • w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2018, 
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Włocławskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu, odzieży ochronnej, aparatury oraz innych urządzeń niezbędnych do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu włocławskiego,
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Włocławski dla Gminy Fabianki w roku 2018 z przeznaczeniem na realizację  zadania własnego gminy w zakresie: „Przebudowy dróg gminnych w roku 2018 ”,
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Włocławski dla Gminy Boniewo w roku 2018z przeznaczeniem na realizację zadania własnego gminy w zakresie: „Przebudowy dróg gminnych w roku 2018 ”.

Opublikowano: 07 sierpnia 2018 11:46

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 368

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.