Informacja z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 7 sierpnia 2018 r.  obradowała Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu we Włocławku. Komisja po przyjęciu organizacyjnych i porządkowych punktów  jednogłośnie 5 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku oraz przyjęła informację z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r.

Przebieg dyskusji mający miejsce na posiedzeniu komisji będzie zawierał protokół
z obrad, zamieszczony, po przyjęciu przez komisję, na stronie http://bip.powiat.wloclawski.pl/ w katalogu Akty publicznoprawne, protokoły z posiedzeń komisji rady.

Opublikowano: 07 sierpnia 2018 11:36

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 308

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.