Umowy dotacyjne na prace konserwatorskie zostały podpisane

 (link otworzy duże zdjęcie)

Powiat Włocławski od kilku lat dotuje zbytki znajdujące się na jego obszarze. W dniu 12 lipca 2018 r. kolejne umowy na zabytki zostały podpisane. Na mocy umów podpisanych w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włocławku, środki zostaną przekazane na renowację zabytków.

W podpisaniu umów brali udział członkowie Zarządu Powiatu: Kazimierz Kaca – starosta włocławski, Marek Jaskulski – wicestarosta.

Powiat włocławski jest miejscem, gdzie można podziwiać prawdziwe perełki architektoniczne, które są dziedzictwem całego społeczeństwa, o zachowanie którego należy szczególnie dbać.

Rada Powiatu oraz Zarząd Powiatu we Włocławku  mając na uwadze to, by zachować w jak najlepszym stanie zabytki rokrocznie stara się wesprzeć administratorów zabytków wpisanych do rejestru w podejmowanych i prowadzonych przez nich pracach konserwatorskich.

Również w bieżącym roku podjęto decyzję o wysokości udzielonych dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków na 2018 r.

Podpisano umowy na udzielenie dotacji dla: Parafii Rzymsko – Katolickiej  Parafii św. Marii Magdaleny w Grabkowie,  Parafii Rzymsko – Katolickiej Parafii p.w. Św. Stanisława B.M. w Modzerowie gm. Izbica Kujawska, Parafii Rzymskokatolickiej P.W. Najśw. Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim, Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Izbicy Kujawskiej, Parafii Rzymsko-Katolickiej Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, w Kruszynie,  Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Świętego Prokopa w Kłóbce gmina Lubień Kujawski, Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Urszuli w Kowalu, Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Mikołaja w Lubaniu, Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa w Szpetalu Górnym, gmina Fabianki,

Pomoc finansowa na prace konserwatorskie przy zabytkach jest stałą pozycją w budżecie powiatu włocławskiego. Corocznie przekazywane wsparcie pomaga zabezpieczyć zabytki przed  negatywnym działaniem upływu czasu.

Opublikowano: 12 lipca 2018 12:46

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 786

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.