Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 19 czerwca 2018 roku w Starostwie Powiatowym we Włocławku odbyło się   posiedzenie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego VI kadencji na lata 2018-2021.

Obradom przewodniczył Pan Piotr Krygier Naczelnik Wydziału Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Włocławku.

Tematem posiedzenia Komisji było:

- analiza informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku o stanie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego na terenie Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego w 2017 roku wraz z realizacją ,,Programu zapobiegania przestępczości oraz  ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego  dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego na lata 2016-2018 oraz przedstawienie kierunków działania PSS-E w roku 2018",

- analiza informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włocławku o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego w 2017 roku wraz z realizacją "Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego na lata 2016-2018 oraz przedstawienie kierunków działania Inspekcji Weterynaryjnej w roku 2018",

analiza informacji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Włocławku o stanie bezpieczeństwa obiektów budowlanych na terenie Powiatu Włocławskiego w 2017 roku,

analiza informacji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka  o stanie bezpieczeństwa obiektów budowlanych na terenie Miasta Włocławka  w 2017 roku.

Wypracowane wnioski i uwagi w trakcie posiedzenia Komisji zostaną przekazane do realizacji właściwym podmiotom realizującym zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku na obszarze Powiatu Włocławskiego i Miasta Włocławek.

Opublikowano: 19 czerwca 2018 09:36

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 400

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.