Informacja z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 18 czerwca br. obradowała Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu we Włocławku. Komisja po przyjęciu organizacyjnych i porządkowych punktów przyjęła następujące informacje:

a) Zarządu Powiatu dotyczącą realizacji zadań i podejmowanych działań
w zakresie promocji powiatu.

b) Zarządu Powiatu w sprawie kosztów prowadzenia szkół na podstawie danych z 2017 r. wraz z informacją o wysokości subwencji uzyskanej w 2017 r. na realizację zadań oświatowych.

Ponadto pozytywnie zaopiniowała niżej wymieniony projekty uchwał:

 a) w sprawie powierzenia Miastu Kowal prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dotyczącego organizacji Inauguracji obchodów 100 –lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości połączonej z Dożynkami Powiatowymi pn: „W 100- lecie odzyskania niepodległości Ojczyźnie naszej plon niesiemy plon”.

b) w sprawie uchwalenia zasad wsparcia finansowego edukacji uzdolnionej młodzieży z terenu Powiatu Włocławskiego.

c) w sprawie regulaminu przyznawania Stypendiów Starosty Włocławskiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Włocławski

Przebieg dyskusji mający miejsce na posiedzeniu komisji będzie zawierał protokół z obrad, zamieszczony, po przyjęciu przez komisję, na stronie http://bip.powiat.wloclawski.pl/ w katalogu Akty publicznoprawne, protokoły z posiedzeń komisji rady.

Opublikowano: 18 czerwca 2018 14:29

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 344

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.