Informacja z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 14 czerwca2018 r.  obradowała Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu we Włocławku. Komisja po przyjęciu organizacyjnych i porządkowych punktów dokonała analizy projektu uchwały w sprawie dokonania oceny raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2017 r. i prognoza sytuacji ekonomiczno—finansowej na lata 2018-2020.

Przebieg dyskusji mający miejsce na posiedzeniu komisji będzie zawierał protokół
z obrad, zamieszczony, po przyjęciu przez komisję, na stronie http://bip.powiat.wloclawski.pl/ w katalogu Akty publicznoprawne, protokoły z posiedzeń komisji rady.

Opublikowano: 14 czerwca 2018 15:12

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 424

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.