Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego we Włocławku

 (link otworzy duże zdjęcie)

Kontynuując realizacje zadań wynikających  z treści pisma zadaniowego Pana Mikołaja Bogdanowicza Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,  w związku z odnotowanymi  przypadkami pożarów składowisk odpadów niebezpiecznych które wystąpiły w ostatnim czasie na obszarze całego kraj mogących prowadzić do powstania zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego oraz mienia   i środowiska,w trosce o zabezpieczenie procesu przygotowania i kierowania działaniami z zakresu zarządzania i reagowania kryzysowego na terenie Powiatu Włocławskiego mającego na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego oraz mienia i środowiska, w dniu 14 czerwca  2018 roku w Starostwie Powiatowym we Włocławku odbyło się  posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego we Włocławku. Otwarcia posiedzenia Zespołu dokonał Pan Marek Jaskulski Wicestarosta. Obradami Zespołu kierował Pan Janusz Piasecki Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego KM PSP we Włocławku jednocześnie Zastępca Przewodniczącego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego we Włocławku.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele służb, inspekcji i straży oraz  jednostek samorządowych z terenu Powiatu Włocławskiego.

Podczas posiedzenia Zespołu wskazano   na  konieczność  kontynuacji  zadań przyjętych do realizacji zgodnie z kompetencjami właściwych podmiotów w tym:

1)kontynuować przegląd wydanych decyzji-zezwoleń na zbieranie i magazynowanie (przetwarzanie) odpadów,

2)w ramach prowadzonych kontroli określić lokalizację oraz parametry składowisk odpadów na administrowanym terenie z podziałem na:

a) posiadające aktualne zezwolenia-decyzje na zbieranie i magazynowanie (lub przetwarzanie) odpadów,

b) posiadające nieaktualne zezwolenia-decyzje na zbieranie i magazynowanie (lub przetwarzanie) odpadów,

c) składowiska które nie posiadają i nie posiadały wcześniej stosownych zezwoleń, tzw. „dzikie składowiska”,

3)zinwentaryzować, w zakresie możliwym do przeprowadzenia, lokalizację składowisk oraz określić, czy zachodzą w ich przypadku warunki do uznania za składowisko odpadów niebezpiecznych,

Dodatkowo wypracowano następujące wnioski i rekomendacje:

a)kontynuować wspólne działania  Policji, PSP, WIOŚ  obejmujące monitorowanie stanu bezpieczeństwa pożarowego oraz ekologicznego składowisk zlokalizowanych na terenie Powiatu Włocławskiego.

 

b)rekomenduje się kontynuowanie podjętych czynności administracyjno- prawnychw stosunku do podmiotów i osób działających niezgodnie  z warunkami zezwolenia - decyzji na zbieranie i magazynowanie ( lub przetwarzanie) odpadów.

 

c)rekomenduje się jednostkom samorządu terytorialnego zabezpieczenie rozwiązań organizacyjno-technicznych umożliwiających bieżące informowanie ludności z terenów zagrożonych oddziaływaniem skutkami pożarów składowisk o zalecanym sposobie zachowania oraz bieżącym stopniu i rodzaju zagrożenia.

Opublikowano: 14 czerwca 2018 13:42

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 482

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.