Informacja z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 12 czerwca 2018 r. obradowała Komisja Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu we Włocławku. Komisja, po przyjęciu organizacyjnych i porządkowych punktów, przyjęła:

- sprawozdanie z realizacji zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2017/2018,

- informację Zarządu Powiatu na temat stanu technicznego sieci dróg powiatowych po okresie zimowym oraz zamierzeniach inwestycyjnych i remontowych planowanych w 2018 r.,

- informację Zarządu Powiatu w sprawie zakupu materiałów brukarskich przez Powiat Włocławski w roku 2018 i przekazania go do wbudowania przez  samorządy gminne z terenu Powiatu Włocławskiego,

- informację Zarządu Powiatu we Włocławku o postępie prac w zakresie regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi powiatowe według stanu na dzień 10.05.2018 r.

Opublikowano: 12 czerwca 2018 13:30

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 346

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.