Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 12 kwietnia 2018 roku w Urzędzie Miasta Włocławek odbyło się inaugurujące posiedzenie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego VI kadencji na lata 2018-2021.

Akty powołania nowym członkom Komisji wręczyli Pani Barbara Moraczewska - Zastępca Prezydenta Miasta Włocławek oraz Pan Marek Jaskulski - Wicestarosta. W skład nowej Komisji wchodzą:

Współprzewodniczący Komisji : Pan Kazimierz Kaca - Starosta Włocławski oraz Pan dr Marek Wojtkowski - Prezydenta Miasta Włocławek

Radni delegowani przez Radę Miasta we Włocławku:

 • Pani Katarzyna Zarębska
 • Pan Janusz Dębczyński
 • Radni delegowani przez Radę Powiatu we Włocławku:
 • Pan Tomasz Jezierski
 • Pan Mariusz Bladoszewski

Osoby delegowane przez Starostę Włocławskiego:

 • Pan Piotr Krygier
 • Pan Piotr Jacek Zbonikowski
 • Pan Adam Ciesielski

Osoby delegowane przez Prezydenta Miasta Włocławek:

 • Pan Janusz Majerski
 • Pan Bogdan Mielniczek
 • Pan Henryk Witczak

Osoby delegowane przez Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku:

 • Pan Marcin Zaleśkiewicz
 • Pan Krzysztof Rakowski

W pracach Komisji uczestniczy prokurator wskazany przez Prokuratora Okręgowego we Włocławku.

W dalszym ciągu obradom przewodniczył Pan Janusz Majerski Dyrektor Wydziału Zarzadzania Kryzysowego UM Włocławek.

Tematem posiedzenia Komisji było:

 • analiza informacji Komendanta Miejskiego PSP we Włocławku o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego w 2017 roku wraz z realizacją ,, Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony obywateli i porządku publicznego dla Miasta Włocławek   i Powiatu Włocławskiego na lata 2016-2018 oraz kierunki działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku w roku 2018
 • analiza informacji Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku- Raport roczny o stanie bezpieczeństwa na terenie Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego wraz z realizacją ,,Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony obywateli i porządku publicznego dla Miasta Włocławek  i Powiatu Włocławskiego na lata 2016-2018 oraz kierunki działania Komendy Miejskiej Policji we Włocławku w roku 2018
 • analiza informacji o działalności Straży Miejskiej z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta Włocławek w 2017 roku wraz z realizacją ,, Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony obywateli i porządku publicznego dla Miasta Włocławek  i Powiatu Włocławskiego na lata 2016-2018  oraz kierunki działania Straży Miejskiej w roku 2018

Wypracowane wnioski i uwagi w trakcie posiedzenia Komisji zostaną przekazane do realizacji właściwym podmiotom realizującym zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku na obszarze Powiatu Włocławskiego i Miasta Włocławek.

Opublikowano: 12 kwietnia 2018 14:36

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 628

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.