Otwarcie "KLUBU SENIORA" w Chodczu

 (link otworzy duże zdjęcie)

Burmistrz Chodcza – Jarosław Grabczyński, pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodczu, Członek Zarządu Województwa - Sławomir Kopyść, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu – Jadwiga Fijałkowska, Starosta Włocławski – Kazimierz Kaca, Dyrektorzy szkół i placówek z terenu gminy oraz zaproszeni goście zebrali się w dniu 28.03.2018 r. na uroczystym otwarciu pierwszego w Powiecie Włocławskim „KLUBU SENIORA”. Proboszcz Parafii św. Dominika w Chodczu ks. prał. dr Zbigniew Skrobicki dokonał poświęcenia otwartego obiektu. Podczas spotkania grupa przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego w Chodczu zaprezentowała krótki występ artystyczny. „ KLUB SERNIORA” będzie służył seniorom z miasta i gminy Chodecz jako miejsce do wspólnych spotkań. Lokal, który został wyposażony m.in. w sprzęt, komputery i Internet jest możliwością dla osób w wieku senioralnym do nabycia nowych umiejętności i rozwijania zaintersowań. 

Opublikowano: 29 marca 2018 08:52

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 1491

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.