Podpisano umowę z Wykonawcą rozbudowy drogi powiatowej Samszyce – Izbica Kujawska

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 9 lutego 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku podpisana została umowa pomiędzy Powiatem Włocławskim a Wykonawcą robót budowlanych przy realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2814C Samszyce – Izbica Kujawska” tj. Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. Kobylarnia 8, 86 – 061 Brzoza.

Zadanie to realizowane jest we współpracy partnerskiej Powiatu Włocławskiego z samorządem Gminy Izbica Kujawska. Całkowita jego wartość wynosi 5.976.791,78 zł z czego 5.962.031,78 zł stanowi wartość po przetargowa robót budowlanych oraz 14.760,00 zł stanowi koszt Inspektora nadzoru inwestorskiego, którego funkcję pełniło będzie Biuro Projektów Budowlanych Anna Gredna – Wołkow ul. Bartosza Głowackiego 18, 87 – 800 Toruń.

Źródła finansowania zadania:

 • 2.988.395,00 zł środki z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata  2016 – 2019 (edycja 2018);
 • 2.061.993,78 zł środki z budżetu Powiatu Włocławskiego (Beneficjent zadania);
 • 926.403,00 zł środki z budżetu Gminy Izbica Kujawska (Partner zadania – tj. 31 % wkładu własnego Beneficjenta).

Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.:

 • rozbudowę drogi powiatowej o długości 4.853 km (klasa techniczna drogi Z, konstrukcja drogi dostosowana do kategorii KR3);
 • poszerzenie szerokości jezdni do 6 m na odcinku pozamiejskim i do 7 m. na odcinku miejskim;
 • budowę ścieżki rowerowej o długości 852 mb;
 • budowę chodników o łącznej długości 4.317 mb;
 • budowę jednostronnych i obustronnych miejsc postojowych o szerokości 2,5 m;
 • modernizację istniejącego odwodnienia ulicznego oraz odtworzenie rowów i przepustów;
 • wykonanie poboczy o szerokości 1 m;
 • budowę przystanków autobusowych z peronami;
 • remont i przebudowę skrzyżowań;
 • wykonanie przejść dla pieszych i rowerów;
 • wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego. 

Zadanie realizowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 (edycja 2018) wykonane zostanie w terminie do dnia 24 sierpnia 2018 r.  

Opublikowano: 09 lutego 2018 12:10

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Filmy:

Wyświetleń: 754

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.