Komisja Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 8 lutego 2018 r.  obradowała Komisja Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku. Komisja po przyjęciu organizacyjnych i porządkowych punktów rozpatrzyła sprawozdanie Starosty Włocławskiego i Prezydenta Miasta Włocławek z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego za 2017 rok. Na posiedzeniu komisja rozpatrzyła również sprawozdanie z działalności Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku w 2017 roku.

Przebieg dyskusji mający miejsce na posiedzeniu komisji będzie zawierał protokół z obrad, zamieszczony, po przyjęciu przez komisję, na stronie http://bip.powiat.wloclawski.pl/ w katalogu Akty publicznoprawne, protokoły z posiedzeń komisji rady. 

Opublikowano: 08 lutego 2018 13:08

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 432

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.