Spotkanie z przedstawicielami Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 9 stycznia 2018 roku w Starostwie Powiatowym we Włocławku odbyło się spotkanie, którego gospodarzem był Kazimierz Kaca Starosta Włocławski.

Wzięli w nim udział: Prezes Zarządu ŁSSE Marek Michalik, wraz z Dyrektorem Pawłem Klimczakiem, Wicestarosta Marek Jaskulski, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu: Aneta Jędrzejewska Członek Zarządu Województwa, Cezary Buczyński i Marek Ryłow z Centrum Obsługi Inwestora oraz Burmistrzowie i Wójtowie Powiatu Włocławskiego.

Spotkanie z przedstawicielami Łódzkiej Strefy związane jest z trwającymi od wielu miesięcy pracami nad zmianą ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych.

O korzyściach płynących z przynależności do ŁSSE mówił na spotkaniu jej prezes Marek Michalik. Zapewniał, że Łódzka Strefa jest w stanie skutecznie wykorzystać ekonomiczny potencjał naszego powiatu. Dodał, że Łódzka Strefa nie dysponuje aktualnie znaczącymi terenami pod inwestycję. Zadeklarował również, że w przypadku dużych inwestycji zarząd ŁSSE jest w stanie partycypować w kosztach uzbrojenia terenu, co ma zasadnicze znaczenie biorąc po uwagę fakt, że część terenów inwestycyjnych nie posiada wystarczającego uzbrojenia.

Starosta Kazimierz Kaca mówił o atutach naszego terenu, do których zaliczają się bez wątpienia: dogodne położenie na mapie Polski oraz fakt, że nasz powiat posiada jako jedyny w Polsce aż trzy węzły autostradowe. Zwrócił także uwagę na zasoby kadrowe jakimi dysponuje Powiat Włocławski. Starosta zaakcentował, że w obliczu wysokiego bezrobocia widzi potrzebę prowadzenia dalszych rozmów. Zaznaczył, że kluczowe znaczenie ma walka z bezrobociem w trosce o zapewnienie miejsc pracy mieszkańcom Powiatu Włocławskiego.

Opublikowano: 09 stycznia 2018 14:18

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 888

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.