Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego we Włocławku

 (link otworzy duże zdjęcie)

W trosce o zabezpieczenie procesu przygotowania i kierowania działaniami z zakresu zarządzania i reagowania kryzysowego na terenie Powiatu Włocławskiego, w dniu 04.01.2018 roku w Starostwie Powiatowym  we Włocławku odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego we Włocławku, którego obradami kierował Pan Janusz Piasecki Zastępca Szefa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego we Włocławku. W posiedzeniu Zespołu uczestniczył Pan Marek Jaskulski Wicestarosta.

Tematem posiedzenia było przedstawienie aktualnej informacji na temat zagrożenia afrykańskim pomorem świń oraz ptasią grypą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz zapoznanie się  z informacją Pana Macieja Bachurskiego Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włocławku dotycząca zagrożenia wirusem ASF(Afrykański Pomór Świń) oraz wysoce zjadliwej grypy ptaków(HAPI) na terenie Powiatu Włocławskiego z uwzględnieniem dotychczasowych działań podjętych w tym zakresie przez służby weterynaryjne oraz przedstawienie zadań wynikających z Powiatowego planu zwalczania wirusa ASF i HPAI na terenie Powiatu Włocławskiego.

Dodatkowo został przedstawiony przebieg ćwiczeń ratowniczych p.k. ,,Zima 2017/2018, które odbył się w dniu 14 grudnia na terenie OUA Pikutkowo Gmina Brześć Kujawski, ponadto  omówiono stan zagrożenia podtopieniami na obszarze Powiatu Włocławskiego powstałego w wyniku intensywnych opadów deszczu.

W posiedzeniu Zespołu uczestniczyli przedstawiciele powiatowych służb, inspekcji, straży,  przedstawiciele inspekcji transportu drogowego, nadleśnictw oraz pracownicy  jednostek samorządowych z terenu Powiatu Włocławskiego zajmujących się problematyką zarządzania kryzysowego.

W trakcie posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego we Włocławku  zwrócono szczególną uwagę na  następujące tematy dotyczące:

  • skutków wystąpienia epizootii,
  • podatności Powiatu Włocławskiego na rozprzestrzenianie się epizootii spowodowanej wirusem ASF oraz HAPI.  Wpracowano stosowne wnioski i zalecenia w celu zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa weterynaryjnego na obszarze Powiatu Włocławskiego.

Opublikowano: 04 stycznia 2018 13:59

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 588

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.