Zmiany lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez Powiat Włocławski

 (link otworzy duże zdjęcie)

     Informujemy, że w roku 2018 wprowadzone zostały zmiany w zakresie funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez Powiat Włocławski. Zmiany mają na celu zwiększenie dostępności do nieodpłatnej pomocy prawnej dla uprawnionych mieszkańców Powiatu Włocławskiego. Wiąże się to z likwidacją punktu prowadzonego prze powiat na terenie Włocławka, z którego korzystało najmniej zainteresowanych. Ponadto zorganizowano filie punktów. Zadanie częściowo realizowane jest w ramach porozumień zawartych z samorządami gminnymi. Dzięki powyższemu na terenie wszystkich miast znajdujących się na obszarze powiatu włocławskiego będzie dostępna pomoc w powyższej formie.

 

1.Punkt Nieodpłatnej  Pomocy Prawnej w Kowalu

Urząd Miejski w Kowalu,  ul. Piwna 24 czynny od poniedziałku do środy (dni robocze) w godz. od 1530 do 1930 w punkcie pomoc udzielana jest przez adwokatów według harmonogramów. 

Filia punktu Nieodpłatnej  Pomocy Prawnej w Lubieniu Kujawskim

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 18 czynne od czwartku do piątku (dni robocze) w godz. od 1530 do 1930 w fili punktu pomoc udzielana jest przez adwokatów  według harmonogramów.

2. Punkt Nieodpłatnej  Pomocy Prawnej w Brześciu Kujawskim 

Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim, ul. Aleje Władysława Łokietka 1a (obok Zakładu Komunalnego) czynne od poniedziałku do środy (dni robocze) w godz. od 1530 do 1930 w punkcie pomoc udzielana jest przez radców prawnych  według harmonogramów. 

Filia punktu Nieodpłatnej  Pomocy Prawnej w Chodczu 

Urząd Miasta i Gminy w Chodczu, ul. Kaliska 2 czynne od czwartku do piątku (dni robocze) w godz. od 1530 do 1930 w fili punktu pomoc udzielana jest przez radców prawnych  według harmonogramów.

3. Punkt Nieodpłatnej  Pomocy Prawnej w Lubrańcu 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubrańcu, ul. Pl. Dr Mariana Szulca czynne od poniedziałku do środy (dni robocze) w godz. od 1530 do 1930 w  punkcie pomoc udzielana jest przez radców prawnych. 

Filia punktu Nieodpłatnej  Pomocy Prawnej w Izbicy Kujawskiej

Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32 czynne od czwartku do piątku (dni robocze) w godz. od 1530 do 1930 w punkcie pomoc udzielana jest przez radców prawnych. Punkt prowadzony jest przez Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego z/s w Krakowie

 

Informujemy, że punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Okrzei 74 we Włocławku nie będzie prowadzony. Dla osób zainteresowanych na terenie miasta Włocławek dostępne są inne punkty nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone przez  Miasto Włocławek.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie BIP powiatu pod adresem http://bip.powiat.wloclawski.pl/?cid=2117.

Opublikowano: 03 stycznia 2018 09:37

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 407

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.