Uroczyste otwarcie dróg - Gmina Boniewo

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 1 grudnia 2017 roku odbyło się uroczyste otwarcie dróg gminnych przebudowanych z dofinansowaniem środków budżetu Państwa w ramach: „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 oraz rezerwy celowej na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej”.

W uroczystości udział wzięli m.in.  Wojewoda Kujawsko – Pomorski – Mikołaj Bogdanowicz, Poseł na Sejm RP - Joanna Borowiak, Wójt Gminy Boniewo – Marek Klimkiewicz, Przewodniczący Rady Gminy Boniewo – Adam Ciesielski, Starosta Włocławski – Kazimierz Kaca i licznie zebrani goście i mieszkańcy Gminy Boniewo. 

Opublikowano: 01 grudnia 2017 12:43

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 471

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.