Powiat Włocławski otrzyma kolejne dofinansowanie na rozbudowę dróg

 (link otworzy duże zdjęcie)

    W dniu 13 listopada br. Wojewoda Kujawsko – Pomorski zatwierdził wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w roku 2018 zadań w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 edycja 2018 r. Powiat Włocławski zajął pierwsze i drugie miejsce na w/w liście rankingowej – drogi powiatowe.

W ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 edycja 2018 r. zostaną rozbudowane drogi:

  • droga powiatowa nr 2938C Chodecz - gr. woj. - (Dąbrowice) o długości odcinka drogi 9,149 m. Wartość zadania 9.297.766,40 zł z czego 3.000.000,00 zł dotacja z budżetu państwa (środki finansowe z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019) oraz 1.952.307,58 zł pomoc finansowa w ramach partnerskiej współpracy z budżetu Miasta i Gminy Chodecz.
  • droga powiatowa nr 2814C Samszyce - Izbica Kujawska o długości odcinka drogi 4,853 m. Wartość zadania 6.828.241,23 zł z czego 3.000.000,00 zł dotacja z budżetu państwa (środki finansowe z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019) oraz 1.186.754,78 zł pomoc finansowa w ramach partnerskiej współpracy z budżetu Gminy Izbica Kujawska.

    W Starostwie Powiatowym we Włocławku w dniu dzisiejszym odbyła się konferencja z udziałem Starosty Włocławskiego – Kazimierza Kacy, Burmistrza Gminy Izbica Kujawska – Marka Dorabiały oraz Burmistrza Gminy Chodecz – Jarosława Grabczyńskiego. 

Opublikowano: 13 listopada 2017 13:30

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 734

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.