Spotkanie w Domu Pomocy Społecznej w Kurowie

 (link otworzy duże zdjęcie)

     Dnia 10 listopada 2017 roku odbyło się spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych w Domu Pomocy Społecznej w Kurowie. Przy okazji spotkania Starosta Włocławski – Kazimierz Kaca złożył podziękowania Wójtowi Gminy Baruchowo – Stanisławowi Sadowskiemu oraz Pani Dyrektor DPS w Kurowie - Teresie Majewskiej za zaangażowanie przy budowie drogi pożarowej oraz chodnika na terenie Domu Pomocy Społecznej w Kurowie. 

Opublikowano: 13 listopada 2017 07:57

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 692

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.