Sotkanie z Wójtem Gminy Kowal i reprezentacją Gminnej Rady Kobiet w Kowalu

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 3 października br w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włocławku odbyło się sotkanie przedstawicieli Samorządu Powiatu Włocławskiego z Wójtem Gminy Kowal i reprezentacją Gminnej Rady Kobiet w Kowalu.

Przewodniczący Rady Powiatu we Włocławku Zygmunt Stanisław Wierzowiecki, Starosta Włocławski Kazimierz Kaca i Wicestarosta Marek Jaskulski  podziękowali Paniom za dotychczasową owocną  współpracę z Samorządem Powiatu Włocławskiego w zakresie  kultywowania kujawskiej tradycji, popularyzacji produktów, wyrobów i wypieków regionalnych prezentowanych na licznych wystawach, konkursach i imprezach o zasięgu powiatowym, regionalnym i międzywojewódzkim jak również za społeczną aktywność wśród lokalnej społeczności gminy Kowal.   

Podczas niniejszego spotkania podziękowano również Wójtowi Gminy Kowal Panu  Stanisławowi Adamczykowi  przekazując album z dedykacją Starosty Włocławskiego Kazimierza Kacy i Przewodniczącego Rady Powiatu Zygmunta Stanisława Wierzowieckiego wraz z okolicznościowym dyplomem. za:

  •  wieloletnie zaangażowanie we współuczestnictwie Gminy Kowal w promocji Powiatu Włocławskiego podczas licznych dożynek o zasięgu wojewódzkim a szczególnie tegorocznych Dożynek Województwa Kujawsko – Pomorskiego, które odbyły się w  Świeciu,

a także reprezentacji Powiatu Włocławskiego Powiatowej Grupy Wieńcowej biorącej udział w konkursie na najładniejszy Wieniec Dożynkowy wykonany w Stylu Tradycyjnym i za:  

  • udział i promocję Powiatu Włocławskiego podczas Dożynek Województwa Kujawsko – Pomorskiego Świecie - 2017’

Na zakończenie spotkania, Panie z Gminnej Rady Kobiet  szczególnie zostały uhonorowane przez Starostę Włocławskiego Kazimierza Kacę, Wicestarostę Marka Jaskulskiego   i Przewodniczącego Rady Powiatu Zygmunta Stanisława Wierzowieckiego  otrzymując akcesoria gospodarstwa domowego wraz  okolicznościowymi dyplomami.

Wszyscy uczestnicy spotkania mogli degustować  specjalnie upieczony przez Panie z KGW tradycyjny placek drożdżowy, jeszcze ciepły i pachnący.

Opublikowano: 05 października 2017 07:40

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 585

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.