Inwestycje w rozkwicie – będą nowe miejsca pracy!

 (link otworzy duże zdjęcie)

       Szybko zmienia się krajobraz Brzeskiej Strefy Gospodarczej. To efekt wieloletniej konsekwentnej i mrówczej pracy samorządu Gminy Brześć Kujawski w pozyskiwaniu i przygotowywaniu terenów pod obecnie już zrealizowane, aktualnie realizowane, a także przygotowywane do realizacji  kolejne inwestycje przemysłowe.

       To, przede wszystkim, efekt wczesnego, perspektywicznego myślenia brzeskich władz samorządowych w kontekście jeszcze planowanej do budowy Autostrady A1 i węzła w Pikutkowie. W tym bowiem upatrywano, i słusznie, jak to widać z perspektywy dnia dzisiejszego, ogromna szansę na rozwój gminy i tej części Województwa Kujawko-Pomorskiego.

       Tak mogło się stać tylko wtedy, gdy to myślenie szybko przeradzało się w działanie, którego efektem było wcześniejsze przygotowanie i doprowadzenie do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tej części gminy, a także sukcesywne uzbrajanie techniczne terenów pod przyszłe inwestycje.

       Z aktualnym stanem inwestycyjnym na terenach tej strefy miał możliwość zapoznać się Starosta Włocławski Kazimierz Kaca, który w dniu 8 sierpnia 2017 r. przebywał tam na zaproszenie i w towarzystwie Burmistrza Brześcia Kujawskiego Wojciecha Zawidzkiego. Burmistrz oraz towarzyszący mu Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Promocji w Urzędzie Miejskim w Brześciu Kujawskim Tomasz Chymkowski, jeden z architektów i realizatorów tej strefy, z nieukrywana satysfakcją zaprezentowali staroście dotychczasowe efekty swoich działań, które skutkują dziś dużym ruchem inwestycyjnym na terenie strefy.

       Starosta z podziwem i uznaniem odniósł się do tego wszystkiego co zrobiła dotychczas i nadal robi Gmina Brześć Kujawski, a nade wszystko do tego co zobaczył; funkcjonujące już zakłady, trwające intensywne prace na placach budowy następnych zakładów, a także przygotowywane place do budowy kolejnych. Potwierdził też wcześniejsze swoje deklaracje o otwartości Powiatu Włocławskiego na wszelkie formy współpracy obydwu samorządów dla dalszego intensyfikowania rozwoju Brzeskiej Strefy Gospodarczej. Stwierdził też, że jest to zadanie dla wszystkich samorządów, dla których troska o powstawanie w tej części województwa kujawsko-pomorskiego, kolejnych zakładów tworzących, tak bardzo potrzebne, miejsca pracy, jest priorytetem.

Opublikowano: 08 sierpnia 2017 15:43

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 677

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-web.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.