Trwają remonty i rozbudowy dróg powiatowych (Gmina Brześć Kujawski)

 (link otworzy duże zdjęcie)

W miesiącu czerwiec br. Powiat Włocławski podpisał umowy z firmami wyłonionymi w trybie przetargu nieograniczonego, które przeprowadzają remonty odcinków dróg powiatowych - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami oraz remontem odcinków dróg powiatowych - ułożenie warstwy ścieralnej.

Remonty odcinków dróg powiatowych - ułożenie warstwy ścieralnej wykonuje firma  INŻYNIERYJNO - DROGOWĄ "DROGTOM" Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą: ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek,

Remontowe roboty budowlane w ostatnich dniach były wykonywane na odcinkach dróg powiatowych  nr 2614C Jaranowo- Brześć Kujawski w m. Falborz.

 

Trwają również pracę przy rozbudowie drogi powiatowej nr 2807C Osięciny – Wieniec - Włocławek etap III i etap IV.

Prace prowadzi Firma Inżynieryjno – Drogowa  „DROGTOM”  Sp z o.o. a Inspektorem nadzoru inwestorskiego jest Przedsiębiorstwo „Kompleksowa Obsługa Budownictwa „Motyles” Piotr Przybylski.

Inwestycja zakłada rozbudowę drogi powiatowej na odcinku o długości 6,837 km i zostanie wykonana w terminie do dnia 15 września br. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.: poszerzenie szerokości jezdni do 6,0 m; budowę ścieżki rowerowej o długości 4,476 km i szerokości 2,50 m, wykonanie poboczy o szerokości 1,0 m, budowę przystanków autobusowych z peronami, modernizację istniejącego odwodnienia poprzez odtworzenie rowów i przepustów, budowę zjazdów, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego, budowę przejścia dla pieszych z azylem i oznakowaniem aktywnym. Po wykonanej rozbudowie  droga zaliczana będzie do kategorii ruchu KR3.

Zadanie realizowane jest w partnerstwie z samorządem Gminy Brześć Kujawski w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 (edycja 2017). Całkowita jego wartość wynosi 4.208.004,23 zł, z czego: 2.104.002,00 zł dotacja z PRGiPID; 1.451.761,54 zł  środki z budżetu Powiatu Włocławskiego (Beneficjent zadania) oraz 652.240,69 zł środki z budżetu Gminy Brześć Kujawski (Partner zadania – tj. 31 % wkładu własnego Beneficjenta).

Realizacja zadania połączy wcześniej zrealizowane przebudowy drogi powiatowej nr 2807C w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2009 i 2013 i stanowiła będzie całkowite zakończenie robót na przedmiotowej drodze w granicach administracyjnych powiatu włocławskiego  (droga powiatowa nr 2807C przebiega przez teren trzech powiatów tj. radziejowskiego, aleksandrowskiego i włocławskiego).

Opublikowano: 28 lipca 2017 15:00

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 548

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-web.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.