Umowy na remonty dróg powiatowych podpisane

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 12 czerwca 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku podpisane zostały umowy pomiędzy powiatem włocławskim, a firmami wyłonionymi w trybie przetargu nieograniczonego, które przeprowadzą remonty odcinków dróg powiatowych - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami oraz remontem odcinków dróg powiatowych - ułożenie warstwy ścieralnej.

 

Remonty odcinków dróg powiatowych - ułożenie warstwy ścieralnej wykona firma  INŻYNIERYJNO - DROGOWĄ "DROGTOM" Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą: ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek,

Zostaną wykonane roboty budowlane dotyczące remontu odcinków dróg powiatowych - ułożenie warstwy ścieralnej. Remontowe roboty budowlane obejmują następujące odcinki dróg powiatowych:

1)      Remont odcinka drogi powiatowej nr 2713C Bobrowniki - Rachcin - Włocławek w m. Nowy Witoszyn;

2)        Remont odcinka drogi powiatowej nr 2917C Szatki - Wola Nakonowska - Kowal w m. Wola Nakonowska;

3)        Remont odcinka drogi powiatowej nr 2918C Baruchowo - Goreń Duży - Patrowo w m. Kłotno;

4)        Remont odcinka drogi powiatowej nr 2819C Torzewo - Lubraniec w m. Agnieszkowo, Bodzanowo;

5)        Remont odcinka drogi powiatowej nr 2901C Lubanie - dr. kr. nr  91 w m. Lubanie;

6)        Remont odcinka drogi powiatowej nr 2933C Izbica Kujawska - Nowa Wieś - Błenna w m. Błenna;

7)        Remont odcinka drogi powiatowej nr 2932C Izbica Kujawska - Modzerowo w m. Modzerowo;

8)        Remont odcinka drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo- Brześć Kujawski w m. Falborz;

9)        Remont odcinka drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec - Boniewo - Cetty w m. Boniewo;

10)    Remont odcinka drogi powiatowej nr 2939C Huta Chodecka - gr. woj.  - (Nowa Wieś) w m. Szczecin;

11)    Remont odcinka drogi powiatowej nr 2928C Modilbórz - Kłóbka - Chodecz w m. Rzeżewo, Sobiczewy.

Termin zakończenia prac przewiduje się  do 31 lipca 2017 r.

 

Remonty odcinków dróg powiatowych - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami wykona firma TRANS-MASZ S.A. z siedzibą: ul. Na Grobli 4, 73-110 Stargard Szczeciński.

Zostaną wykonane roboty budowlane dotyczące remontu odcinków dróg powiatowych - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami. Remontowe roboty budowlane obejmują:

1)   Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami odcinka drogi powiatowej nr 2737C Cyprianka - Wielgie w m. Chełmica Duża-Świątkowizna;

2)   Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami odcinka drogi powiatowej nr 2918C Baruchowo-Goreń Duży-Patrowo w m. Kłotno - Goreń;

3)   Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami odcinka drogi powiatowej nr 2927C Wilkowiczki - Lutobórz - Janowo w m. Janowo;

4)   Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami odcinka drogi powiatowej nr 2922C Pustki Choceńskie - Wilkowice w m. Pustki Choceńskie – Wilkowice;

5)   Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami odcinka drogi powiatowej nr 2933C Izbica Kujawska - Nowa Wieś - Błenna w m. Józefowo;

6)   Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami odcinka drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz - Kłóbka - Chodecz w m. Modlibórz - Kłóbka;

7)   Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami odcinka drogi powiatowej nr 2917C Szatki - Kowal w m. Przydatki Wolskie.

Termin zakończenia prac przewiduje się  do 21 lipca 2017 r.

Łączna wartość robót budowlanych wynosi 2.960.720,55 zł.

Podpisana został również umowa z Inspektorem nadzoru inwestorskiego tj.  Przedsiębiorstwem Kompleksowa Obsługa Budownictwa „Motyles” Piotr Przybylski ul. Zimowa 18, 87 – 800 Włocławek.  

 

 

Opublikowano: 12 czerwca 2017 15:29

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Filmy:

Wyświetleń: 532

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-web.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.