Rozpoczęto pracę przy przebudowie drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice – Wilkowiczki w m. Wilkowice

 (link otworzy duże zdjęcie)

W minionym tygodniu rozpoczęły się pracę pracę przy przebudowie drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice – Wilkowiczki w m. Wilkowice

W miesiącu kwiecień br. Powiat Włocławski podpisał umowę z Wykonawcą robót budowlanych związanych z przebudową drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice – Wilkowiczki w m. Wilkowice długość 0,990 km tj. Włocławskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o. o. Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II Nr 7, 87 – 853 Kruszyn.

Wartość robót budowlanych zaplanowanych do wykonania przez Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych wynosi 375.363,96 zł, natomiast zakres rzeczowy obejmuje roboty w zakresie nawierzchni jezdni m.in.  ułożenie warstwy profilowej oraz warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej.

Zadanie polegające na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 2921C zrealizowane zostanie wspólnie z samorządem Gminy Choceń. W ramach współpracy Gmina Choceń udzieli Powiatowi Włocławskiemu pomocy rzeczowej o wartości 174.529,51 zł. Pomoc ta dotyczy wykonania przez gminę robót przygotowawczych oraz robót związanych z poszerzeniem jezdni. Inwestycja zostanie wykonana w terminie do dnia 28 lipca 2017 r.

Opublikowano: 16 maja 2017 08:02

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 475

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-web.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.