Podpisano umowę na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2930C Rzeżewo – Kaliska – Kamienna etap II

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 12 kwietnia 2017 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku podpisana została umowa z Wykonawcą robót budowlanych związanych z przebudową drogi powiatowej nr 2930C Rzeżewo – Kaliska – Kamienna etap II od km 6+436 do km 7+950 (odcinek o długości 1,514 km) tj. Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. Kobylarnia 8, 86 – 061 Brzoza.

Wartość robót budowlanych wynosi 550.333,00 zł, natomiast zakres rzeczowy obejmuje m.in.  roboty ziemne, poszerzenie istniejącej nawierzchni do szer. 5 m oraz wzmocnienie jej poprzez wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej, poszerzenie poboczy do szer. 1 m, przebudowę przepustów poprzez wymianę istniejących na nowe.

 

Zadanie zrealizowane zostanie wspólnie z samorządem Gminy Lubień Kujawski. W ramach współpracy Gmina Lubień Kujawski udzieli Powiatowi Włocławskiemu pomocy finansowej w wysokości 31 % wartości zadania. Inwestycja zostanie wykonana w terminie do dnia 31 lipca 2017 r.

Opublikowano: 12 kwietnia 2017 11:56

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Filmy:

Wyświetleń: 664

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-web.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.