Informacja o rozpoczęciu robót dotyczących inwestycji pn „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2905C Szpetal Górny - Kulin (ul. Dobrzyńska)”

 (link otworzy duże zdjęcie)

Informacja o rozpoczęciu robót dotyczących inwestycji pn „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2905C Szpetal Górny - Kulin (ul. Dobrzyńska)”

Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku informuje, że w związku z dniem 28.03.2017r. rozpoczęte zostaną prace związane z prowadzoną przez Powiat Włocławski inwestycją pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2905C Szpetal Górny - Kulin (ul. Dobrzyńska)”. W wyniku prowadzonych robót w/w droga powiatowa poszerzona zostanie do szer. 6,0 m, wykonana zostanie kanalizacja deszczowa, wybudowana zostanie ścieżka rowerowa. Z uwagi na zakres przewidzianych robót, w tym zwłaszcza wykopy związane z ułożeniem kolektora deszczowego oraz wykonaniem konstrukcji drogi powiatowej, zachodzi konieczność zamknięcia drogi powiatowej nr 2905C dla ruchu kołowego z wyłączeniem mieszkańców ulicy Dobrzyńskiej oraz służb komunalnych i ratunkowych. Wykonawca w/w inwestycji tj. firma PBDI Toruń, zgodnie z zawartą umowa ma czas na realizację robót do dnia 15.09.2017r. Planowana trasa objazdu przebiegać będzie ulicą Włocławską, Płocką (Szpetal Górny) oraz drogą krajową nr 67 (ul. Wiślana). Trasa tymczasowej linii komunikacji miejskiej MPK przebiegać będzie przez ulicę Lipową.

Opublikowano: 23 marca 2017 10:37

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 756

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-web.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.