Podpisano umowę na termomodernizacją budynku szkoły – Zespołu Szkół w Lubrańcu

 (link otworzy duże zdjęcie)

Podpisano umowę na realizacjię zadania inwestycyjnego polegającego na termomodernizacji budynku szkoły – Zespołu Szkół w Lubrańcu.

W wyniku przeprowadzonego i rozstrzygniętego postępowania przetargowego wykonawcą robót budowlanych zostało Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Pro - Met” Mariusz Pankiewicz ul. Polna 17, 87 – 800 Włocławek, natomiast obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pełniła będzie Naczelna Organizacja Techniczna, Techniczna Federacja Stowarzyszeń naukowo – Technicznych, Rada w Płocku ul. 1 Maja 7a, 09 – 402 Płock.


Zadanie o wartości 682.172,11 zł wykonane zostanie w terminie do dnia 18 sierpnia 2017 roku. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje m.in.: izolację przeciwwilgociową ścian piwnic i docieplenie ścian piwnic; docieplenie ścian zewnętrznych całego budynku szkoły (szkoła, hala sportowa, szatnia, łącznik); docieplenie dachu budynku szkoły wraz z wymianą poszycia dachowego i uszkodzonych konstrukcji dachu; docieplenie stropodachu szatni uczniowskiej; docieplenie dachu hali sportowej i łącznika (nowa część budynku); malowanie; wymianę rynien, rur spustowych, parapetów i towarzyszących obróbek blacharskich;  wymianę instalacji odgromowej; wymianę stolarki okiennej; wymianę drzwi wejściowych do hali sportowej.


Niewątpliwie realizacja inwestycji pozytywnie wpłynie na zwiększenie komfortu użytkowania infrastruktury oświatowej, zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków a w konsekwencji ograniczenie emisji spalin jak również poprawę atrakcyjności ekologicznej oraz estetycznej regionu.

Opublikowano: 20 marca 2017 13:42

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Filmy:

Wyświetleń: 689

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-web.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.