Posiedzenie Zarządu w dniu 16 marca 2017 r.

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 16 marca  2017 r.  odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu we Włocławku, na którym zajmowano się między innymi:

Rozpatrzeniem projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zakupu od Gminy Miasto Włocławek nieruchomości z przeznaczeniem na cel publiczny.

Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia protokołu Komisji Przetargowej oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku szkoły – Zespół Szkół w Lubrańcu”

Opublikowano: 20 marca 2017 10:57

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 407

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-web.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.