Budowa domków dla dzieci z Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim

 (link otworzy duże zdjęcie)

Z poprawą pogody rozpoczęła się kontynuacja budowa domków dla dzieci z Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim.

W miesiącu listopad 2016r.  Starostwo Powiatowe we Włocławku rozpoczęło realizację zadania pn. „Budowa 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dla potrzeb wychowanków Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim wraz z infrastrukturą”.  Umowy zawarto z wykonawcą ww. zadania wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych – Zakładem Handlowo – Usługowym Krzysztofem Sadzikowskim z Włocławka.  

Zgodnie z zamysłem i założeniami obiekty mają być nowoczesne o możliwie najwyższym standardzie wyposażenia. Takie, w którym podopieczni będą mieli jak najlepsze warunki.

 

Jako jeden z pierwszych w regionie Powiat Włocławski przystąpił do standaryzacji placówek opiekuńczo-wychowawczych, zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z której m.in. wynika, iż w roku 2020 placówka opiekuńczo-wychowawcza nie może być większa niż dla 14 dzieci.

Wartość inwestycji wyniesie ponad 1,9 mln złotych.

 

Opublikowano: 17 lutego 2017 14:57

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 613

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-web.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.