Podpisano umowy na wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 2905C Szpetal Górny – Kulin (ul. Dobrzyńska)

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 9 lutego 2017 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku podpisana została umowa z Wykonawcą robót budowlanych związanych z rozbudową drogi powiatowej nr 2905C Szpetal Górny – Kulin (ul. Dobrzyńska) tj. Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowo – Inżynieryjnego S.A. ul. Wapienna 10, 87 – 100 Toruń oraz umowa z Inspektorem nadzoru inwestorskiego tj. Zakładem Usług Technicznych inż. Czesław Młynarczyk ul. Gen. Taczaka 5, 88 – 300 Mogilno.

Inwestycja zakłada rozbudowę drogi powiatowej na odcinku o długości 2.862 km i zostanie wykonana w terminie do dnia 15 września br. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.: poszerzenie szerokości jezdni z 5,2 m do 6,0 m; wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego o szer. 1 m; zmianę kategorii ruchu z KR2 na KR3; zwiększenie nośności z 80 na 115 kN/oś; budowę drogi dla pieszych i rowerów na całym odcinku drogi o szerokości 2,5 m; kompleksowe odwodnienie drogi (ułożenie rurociągu); uzupełnienie oświetlenia drogowego; budowę przystanków autobusowych z peronami; rozbudowę skrzyżowania z drogą krajową nr 67 (DK67); budowę przejść dla pieszych w tym azyli na przejściach dla pieszych, doświetlenie przejść oraz budowę oznakowania aktywnego na przejściach.

Zadanie realizowane jest w partnerstwie z samorządem Gminy Fabianki w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 (edycja 2017). Całkowita jego wartość wynosi 5.824.365,43 zł, z czego: 2.912.182,00 zł dotacja z PRGiPID; 2.009.406,57 zł  środki z budżetu Powiatu Włocławskiego (Beneficjent zadania) oraz 902.776,86 zł środki z budżetu Gminy Fabianki (Partner zadania – tj. 31 % wkładu własnego Beneficjenta).

Opublikowano: 09 lutego 2017 14:22

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Filmy:

Wyświetleń: 635

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-web.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.