Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej Zespołu Szkół w Chodczu

Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej Zespołu Szkół w Chodczu została rozpoczęta.
W dniu 21 grudnia 2018 r. został podpisany protokół przekazania terenu i placu budowy Wykonawcy Firmie " Wiksbud" z Lipna.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.