Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku został powołany Zarządzeniem Nr 7/2004 Starosty Włocławskiego z dnia 25 marca 2004 r.i rozpoczął działalność 1 października 2004 roku.

W Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z wnioskiem o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz z wnioskiem o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności mogą wystąpić mieszkańcy powiatu włocławskiego, zgodnie z właściwością miejscową, którą ustala się według miejsca stałego pobytu w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności oraz przebywające na jego terenie osoby:

- bezdomne,

- przebywające w zakładach karnych i poprawczych,

- przebywające w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

- przebywające poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów zdrowotnych lub rodzinnych (do wniosku należy wówczas załączyć oświadczenie).

Adres

ul. S. Okrzei 74 B

87-800 Włocławek

Godziny pracy

Wtorki:  8:00-16:00

Pozostałe dni robocze: 7:30-15:30

Kontakt

Telefon/Fax (54) 232-43-20

email : pzonwloclawek@interia.pl

 

Wniosek o wydanie karty parkingowej

Wniosek o wydanie legitymacji dla osob ponizej 16go roku zycia

wniosek_o_wydanie_legitymacji_dla_osob_powyzej_16go_roku_zycia.doc

wniosek_o_wydanie_orzeczenia_o_niepelnosprawnosci.doc

wniosek_o_wydanie_orzeczenia_o_stopniu_niepelnosprawnosci.doc

wzor_karty_parkingowej_dla_osob_niepelnosprawnych_2014.pdf

wzor_karty_parkingowej_dla_placowek_2014.pdf

wzor_oraz_tryb_wydawania_i_zwrotu_kart_parkingowych.doc

zaswiadczenie_lekarskie_o_stanie_zdrowia_dziecka.doc

zaswiadczenie_lekarskie_o_stanie_zdrowia.doc

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-web.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.