Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

Przewodnicząca: Joanna Nowak-Kaźmierczak

Adres:  

Kujawsko-pomorskie
87-800 Włocławek
ul. S. Okrzei 74 

Telefon: (54) 232-43-20

Fax: (54) 232-43-20

Email: pzonwloclawek@interia.pl

BIP: http://bip.powiat.wloclawski.pl/index.php?cid=1380

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku został powołany Zarządzeniem Nr 7/2004 Starosty Włocławskiego z dnia 25 marca 2004 r.i rozpoczął działalność 1 października 2004 roku.

W Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z wnioskiem o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz z wnioskiem o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności mogą wystąpić mieszkańcy powiatu włocławskiego, zgodnie z właściwością miejscową, którą ustala się według miejsca stałego pobytu w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności oraz przebywające na jego terenie osoby:

  • bezdomne,
  • przebywające w zakładach karnych i poprawczych,
  • przebywające w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
  • przebywające poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów zdrowotnych lub rodzinnych (do wniosku należy wówczas załączyć oświadczenie).
 

Aby pobrać obowiązujące druki kliknij tutaj.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.