Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego

 • Pan Roman Gołębiewski - Przewodniczący Klubu;
 • Pan Karol Matusiak - Zastępca Przewodniczącego;
 • Pani Anna Kozłowska - Sekretarz; 

członkowie:

 • Pani Barbara Wałęsa;
 • Pan Bogdan Domżalski;
 • Pan Grzegorz Śledziński;
 • Pan Mariusz Bladoszewski;
 • Pan Wojciech Rudziński.


Klub Radnych Wspólnoty Samorządowej

 • Pan Zygmunt Wierzowiecki - Przewodniczący Klubu;
 • Pan Roman Tomaszewski - Wiceprzewodniczący Klubu; 
 • Pan Jerzy Pawłowski - Sekretarz;

członkowie:

 • Pan Tomasz Chymkowski;
 • Pan Jerzy Donajczyk;
 • Pan Tomasz Jezierski;
 • Pani Elżbieta Płoszaj.


Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości 

 • Pan Andrzej Stasiak - Przewodniczący Klubu;
 • Pani Jadwiga Fijałkowska - Wiceprzewodnicząca Klubu;

członkowie:

 • Pan Marek Jaskulski.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.