Statut Powiatu Włocławskiego jest szczególnym aktem prawa miejscowego, gdyż reguluje on działalność organów Powiatu oraz uszczegóławia ich zakres kompetencyjny wynikający z przepisów prawa powszechnie obowiązującego (ustaw). Pierwszy Statut został uchwalony przez Radę Powiatu we Włocławku w dniu 29 grudnia 1998 roku i wszedł w życie z dniem 1 stycznia 1999 roku, a więc z dniem utworzenia Powiatu. Był on kilkakrotnie zmieniany, po czym 31 sierpnia 2001 roku Rada Powiatu we Włocławku uchwałą Nr XXIX/240/01 uchwaliła nowy Statut, który w roku 2002 został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 31 pod poz. 584. Rada dokonała też w 2002 roku uchwałą Nr XXXVI/327/02 z dnia 26 kwietnia jednej zmiany tego Statutu, która została opublikowana w Dz. U. Woj. Kuj.-Pom. Nr 98, pod poz. 2005.  W tej wersji Statut Powiatu Włocławskiego obowiązywał do dnia 29 stycznia 2010 roku. Uchwałą Nr XXVIII/311/09 Rada Powiatu we Włocławku  w dniu 27 listopada 2009 roku uchwaliła nowy Statut, który wszedł  w życie z dniem 30 stycznia 2010 roku. Statut Powiatu Włocławskiego został opublikowany w dniu 15 stycznia 2010 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 8, pod pozycją 109. Powyższy Statut obowiązywał do dnia 20 września 2016 roku. 


Uchwałą Nr XVII/180/16 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 sierpnia 2016 r. przyjęto  Statut, który został opublikowany w dniu 6 września 2016 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego pod pozycją nr 3016. 
Uchwałą nr XX/199/16 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 15 listopada 2016 r. uchwalono nowy Statut, który został opublikowany w dniu 24 listopada 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego pod pozycją nr 4102.

Ze względu więc na szczególny charakter tego aktu prawa miejscowego na niniejszej stronie publikujemy Państwu Statut Powiatu Włocławskiego. Jeżeli chcecie Państwo zapoznać się z tym dokumentem proszę kliknąć tutaj- Statut Powiatu Włocławskiego. 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.