Przewodniczący Rady Powiatu - Pan Zygmunt Stanisław Wierzowiecki - przyjmuje interesantów w sprawach dotyczących:

  • działalności Rady Powiatu;
  • skarg i wniosków, dla których organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Rada Powiatu. 

Każdy wtorek w godzinach 13.00 - 15.00 lub w innym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu przyjęcia.

Uzgodnienia terminu można dokonywać telefonicznie:

  • bezpośrednio z Przewodniczącym Rady Powiatu - nr tel. 601-662-132;
  • za pośrednictwem Biura Rady i Ochrony Informacji - nr tel. (54) 230-46-07.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.