Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubrańcu została powołana w dniu 1 września 1989 roku jako Poradnia Wychowawczo-Zawodowa. 1 września 1993 r. na mocy decyzji Kuratora Oświaty we Włocławku, zmieniono jej nazwę na: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Lubrańcu. Pod taką nazwą placówka istnieje do dzisiejszego dnia.

            Pierwotnie w zasięgu jej oddziaływania znalazły się szkoły i przedszkola położone na terenie gmin: Lubraniec, Topólka, Brześć Kujawski, Boniewo, Izbica Kujawska. W styczniu 1999 roku, wyniku reformy administracyjnej kraju, zmienił się rejon działania placówki i obecnie obejmuje tereny gmin: Lubraniec, Choceń, Brześć Kujawski, Boniewo, Izbica Kujawska. Poradnia parokrotnie zmieniała swoją siedzibę, obecnie zajmuje lokal przy Placu Doktora Mariana Szulca 4.

          Zadaniem poradni jest udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej i logopedycznej dzieciom i młodzieży. Placówka udziela także pomocy psychologiczno - pedagogicznej rodzicom i nauczycielom. Jest ona głównie związana z wychowywaniem i kształceniem młodego pokolenia. Nasza instytucja realizuje powyższe zadania w szczególności poprzez: diagnozowanie, opiniowanie, działalność terapeutyczną, prowadzenie grup wsparcia, prowadzenie mediacji, interwencję kryzysową, działalność profilaktyczną, poradnictwo, konsultacje, działalność informacyjno-szkoleniową.

Korzystanie z usług poradni jest bezpłatne. Pracownicy poradni realizują zadania również poza nią, tzn. w środowisku dzieci i młodzieży (np. w szkołach, przedszkolu i innych placówkach oświatowych), a także w domu rodzinnym. Osoby korzystające z pomocy poradni mają prawo do: anonimowości oraz zachowania i poszanowania tajemnicy.

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lubrańcu

Plac Dr Mariana Szulca 4

87-890 Lubraniec

tel/fax:(54) 286 25 73

e-mail: ppplubraniec@powiat.wloclawski.pl

Dyrektor: Krzysztof Kitrys

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-web.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.