Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej to szkoła z wieloletnią tradycją. W roku 2015 obchodzono 70. rocznicę jej istnienia.

Profesor Henryk Wysłouch na temat powstania szkoły pisał, że 25 września 1945 roku utworzono „gimnazjum na wsi i dla wsi”, a także, że jeszcze w tym samym roku na patrona szkoły obrano „Jana Kasprowicza – syna chłopa kujawskiego, jednego z największych polskich poetów, wielkiego człowieka i wielkiego Polaka”.

Już w pierwotnym zamyśle miała to być szkoła kształcąca młodych ludzi, związanych
z lokalnym środowiskiem i taki kierunek obrały następne pokolenia, dzięki czemu szkoła nadal związana jest z mieszkańcami Izbicy Kujawskiej.

Przez dziesięciolecia szkoła zmieniała swój wizerunek zewnętrzny, rozbudowywała się, modernizowała, stawała się coraz bardziej nowoczesna, wychodząc naprzeciw potrzebom kształcących się w niej uczniów. Obecne wyposażenie klasopracowni jest na miarę XXI wieku, nie odbiega w tym zakresie od szkół wielkomiejskich.

Uczniowie mają nie tylko możliwość zdobywania wiedzy. Mogą rozwijać swoje talenty i uzdolnienia, uczestnicząc w różnych konkursach i olimpiadach. W szkole uczyło się wielu laureatów konkursów przedmiotowych i artystycznych.

Rzeczywistość pokazuje, że cel, jaki przyświecał założycielom szkoły jest wciąż realizowany. Wielu uczniów osiąga wysokie wyniki nauczania, co umożliwia im uzyskiwanie stypendiów – stypendium Premiera i stypendium Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Dużą atrakcją dla uczniów jest wymiana polsko – niemiecka i współpraca ze Szkołą Realną
w Ueberlingen w Niemczech. 

Radością szkoły są absolwenci, którzy kończą studia, zdobywają tytuły naukowe, zajmują wysokie stanowiska oraz osiągają zawodowe sukcesy.  

 

W skład Zespołu wchodzi:

  1. Liceum Ogólnokształcące o rozszerzonym programie nauczania:
  • politechniczno-obronnym,
  • biologiczno-chemicznym (rozszerzenie kosmetyczne).

      2.  Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych (zaoczne) - szkoła jest bezpłatna!

      3. Technikum 4-letnie (dzienne):

  • Technik informatyk,
  • Technik handlowiec.

      4.Zasadnicza Szkoła Zawodowa (wielozawodowa) 3 letnia:

fryzjer, stolarz, rolnik, szwaczka, elektryk, piekarz, rzeźnik-wędliniarz, mechanik samochodowy, cukiernik, monter instalacji sanitarnych, murarz, ślusarz, sprzedawca, kucharz, fotograf.

      5. Szkoła policealna:

  • Technik informatyk (2-letnia) forma zaoczna,
  • Technik bhp (2-letnia) forma zaoczna,
  • Podbudowa szkoła średnia- (forma zaoczna).

Zespół Szkół w Izbicy Kujawskiej

im. Jana Kasprowicza

ul. Nowomiejska 5

87-865 Izbica Kujawska

tel./fax: 54 286 60 53

e-mail: loizbica@poczta.onet.pl

Dyrektor: Janusz Nadolny

www: http://loizbica.pl/

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-web.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.